Như vậy ở phần 1 Mình đã có nói về các cách đặt câu hỏi cũng như lựa chọn phương pháp research phù hợp, vậy thì câu hỏi cuối cùng chúng ta cần đặt ra là:Thanks for reading Thai Lam! Subscribe for free to receive new posts and support my work. Liệu đã có giải pháp nào trên thị…
Nếu bạn thực hiện xong user interview và đi đến nói với những người làm business (Stakeholder, CEO, Marketing...) rằng: “User A nói vấn đề B đang làm…
In my years of leading and building design team, the hardest part of the job is to recruit member. Sometimes it takes more than 6 months to find the…
I learned good lessons from my team. They inspired me, not only my teammates but the participants on that day, from attendees to speakers. Inspiration…
Ep06 – Phuong-Anh Dang: Câu chuyện của Solo UX Researcher trong lĩnh vực EdtechListen now (41 min) | Phương Anh học về Tâm lý và Xã hội học tại Mỹ, sau đó về Việt Nam và bắt đầu công việc research, dần chuyển sang lĩnh vực UX và…
Ep05 – Phương Hàn: Hành trình đến với UX ResearchListen now (45 min) | Phương hiện đang là du học sinh Master chuyên ngành Human-Computer Interaction tại Đức. Từng làm Senior UX Researcher tại BAEMIN…
Ep04 – Zoey Nguyen – Từ Fine Art đến Product design và Figma CommunityListen now (40 min) | Zoey Nguyen, Lead Product Designer ở Singapore, chia sẻ câu chuyện tự học UX và UI design với background Fine Art. Ngoài ra Zoey…
Ep03 – Nang Nguyen: Câu chuyện grow team design ở VinID và tình hình UX ở Việt NamListen now (47 min) | Năng Nguyễn, Head of Product Design tại VinID (OneID) chia sẻ về quá trình xây dựng, phát triển cũng như process làm việc của team…
See all

Thai Lam