Như vậy ở phần 1 Mình đã có nói về các cách đặt câu hỏi cũng như lựa chọn phương pháp research phù hợp, vậy thì câu hỏi cuối cùng chúng ta cần đặt ra…
Nếu bạn thực hiện xong user interview và đi đến nói với những người làm business (Stakeholder, CEO, Marketing...) rằng: “User A nói vấn đề B đang làm…
In my years of leading and building design team, the hardest part of the job is to recruit member. Sometimes it takes more than 6 months to find the…
I learned good lessons from my team. They inspired me, not only my teammates but the participants on that day, from attendees to speakers. Inspiration…

April 2022

Ep06 – Phuong-Anh Dang: Câu chuyện của Solo UX Researcher trong lĩnh vực EdtechListen now (41 min) | Phương Anh học về Tâm lý và Xã hội học tại Mỹ, sau đó về Việt Nam và bắt đầu công việc research, dần chuyển sang lĩnh vực UX và…

March 2022

Ep05 – Phương Hàn: Hành trình đến với UX ResearchListen now (45 min) | Phương hiện đang là du học sinh Master chuyên ngành Human-Computer Interaction tại Đức. Từng làm Senior UX Researcher tại BAEMIN…

March 2021

Ep04 – Zoey Nguyen – Từ Fine Art đến Product design và Figma CommunityListen now (40 min) | Zoey Nguyen, Lead Product Designer ở Singapore, chia sẻ câu chuyện tự học UX và UI design với background Fine Art. Ngoài ra Zoey…

February 2021

Ep03 – Nang Nguyen: Câu chuyện grow team design ở VinID và tình hình UX ở Việt NamListen now (47 min) | Năng Nguyễn, Head of Product Design tại VinID (OneID) chia sẻ về quá trình xây dựng, phát triển cũng như process làm việc của team…

January 2021

Ep02 – Chung Nguyen, học và nhận được gì từ việc tổ chức UX Mentorship ProgramListen now (31 min) | Chung Nguyễn — Senior Product Designer at TCB, Founder of UX Mentorship Program (UXMP) chia sẻ câu chuyện thực hiện chương trình…
Ep01 — Tri Nguyen, Design đóng góp như thế nào ở một sản phẩm Startup giai đoạn đầu?Listen now (24 min) | Trí Nguyễn — Product Designer at Quaestor chia sẻ câu chuyện làm việc cho Early Stage Startup ở Mỹ. Bao gồm các chủ đề: Câu chuyện…
Introducing UXVN – Design StoriesListen now (1 min) | UXVN Design Stories là những câu chuyện, góc nhìn trong lĩnh vực UI, UX và Product Design được chia sẻ bởi những designer người…

August 2020

Welcome to Thai Lam by me, Thai Lam. UX, Product Design, Leadership Sign up now so you don’t miss the first issue. In the meantime, tell your friends!