Jan 14, 2021 • 24M

Ep01 — Tri Nguyen, Design đóng góp như thế nào ở một sản phẩm Startup giai đoạn đầu?

 
0:00
-23:36
Open in playerListen on);
Design Stories Podcast là 1 series các câu chuyện, góc nhìn trong lĩnh vực UI, UX và Product Design; được kể bởi những designer đang làm việc tại Việt Nam hoặc designer người Việt đang làm việc ở nước ngoài. Mỗi Episode là một cuộc trò chuyện với khách mời với một chủ đề cụ thể. Cập nhật thêm thông tin tại https://podcast.uxvn.org/
Episode details
Comments

Trí Nguyễn — Product Designer at Quaestor chia sẻ câu chuyện làm việc cho Early Stage Startup ở Mỹ. Bao gồm các chủ đề:

  • Câu chuyện Từ background IT sang Design;

  • Làm việc remote cho 1 startup trái giờ;

  • Working attitude;

  • Các vấn đề hay gặp ở Startup;

  • Kỹ năng của designer