Apr 7, 2022 • 41M

Ep06 – Phuong-Anh Dang: Câu chuyện của Solo UX Researcher trong lĩnh vực Edtech

 
0:00
-41:26
Open in playerListen on);

Appears in this episode

Thai Lam
Design Stories Podcast là 1 series các câu chuyện, góc nhìn trong lĩnh vực UI, UX và Product Design; được kể bởi những designer đang làm việc tại Việt Nam hoặc designer người Việt đang làm việc ở nước ngoài. Mỗi Episode là một cuộc trò chuyện với khách mời với một chủ đề cụ thể. Cập nhật thêm thông tin tại https://podcast.uxvn.org/
Episode details
Comments

Phương Anh học về Tâm lý và Xã hội học tại Mỹ, sau đó về Việt Nam và bắt đầu công việc research, dần chuyển sang lĩnh vực UX và hiện tại đang là solo UX Researcher tại 1 công ty edtech nổi tiếng ở Việt Nam. Trong tập này Phương Anh chia sẻ về hành trình của mình, cũng như những khó khăn, thử thách trong công việc và cách mà Phương Anh vượt qua khi làm việc như một solo UX researcher.