Jan 12, 2021 • 1M

Introducing UXVN – Design Stories

 
0:00
-1:00
Open in playerListen on);
Design Stories Podcast là 1 series các câu chuyện, góc nhìn trong lĩnh vực UI, UX và Product Design; được kể bởi những designer đang làm việc tại Việt Nam hoặc designer người Việt đang làm việc ở nước ngoài. Mỗi Episode là một cuộc trò chuyện với khách mời với một chủ đề cụ thể. Cập nhật thêm thông tin tại https://podcast.uxvn.org/
Episode details
Comments

UXVN Design Stories là những câu chuyện, góc nhìn trong lĩnh vực UI, UX và Product Design được chia sẻ bởi những designer người Việt đang làm việc tại Việt Nam hoặc nước ngoài.

Mỗi episode Lâm sẽ mời 1 designer tham dự cùng trò chuyện với 1 chủ đề được cho biết trước nhưng Lâm sẽ không cung cấp danh sách câu hỏi. Điều này sẽ mang đến 1 chút bất ngờ và giúp cho buổi trò chuyện gần gũi và thân mật hơn. để biết thêm thông tin các bạn có thể truy cập trang web podcast.uxvn.org