Jan 26, 2021 • 31M

Ep02 – Chung Nguyen, học và nhận được gì từ việc tổ chức UX Mentorship Program

 
0:00
-31:20
Open in playerListen on);
Design Stories Podcast là 1 series các câu chuyện, góc nhìn trong lĩnh vực UI, UX và Product Design; được kể bởi những designer đang làm việc tại Việt Nam hoặc designer người Việt đang làm việc ở nước ngoài. Mỗi Episode là một cuộc trò chuyện với khách mời với một chủ đề cụ thể. Cập nhật thêm thông tin tại https://podcast.uxvn.org/
Episode details
Comments

Chung Nguyễn — Senior Product Designer at TCB, Founder of UX Mentorship Program (UXMP) chia sẻ câu chuyện thực hiện chương trình UX Mentorship đầu tiên ở Việt Nam.   

Design Stories Podcast là 1 series các câu chuyện, góc nhìn trong lĩnh vực UI, UX và Product Design; được kể bởi những designer đang làm việc tại Việt Nam hoặc designer người Việt đang làm việc ở nước ngoài. Mỗi Episode là một cuộc trò chuyện với khách mời với một chủ đề cụ thể.  Cập nhật thêm thông tin tại https://podcast.uxvn.org/