Mar 8, 2021 • 40M

Ep04 – Zoey Nguyen – Từ Fine Art đến Product design và Figma Community

 
0:00
-39:43
Open in playerListen on);

Appears in this episode

Thai Lam
Design Stories Podcast là 1 series các câu chuyện, góc nhìn trong lĩnh vực UI, UX và Product Design; được kể bởi những designer đang làm việc tại Việt Nam hoặc designer người Việt đang làm việc ở nước ngoài. Mỗi Episode là một cuộc trò chuyện với khách mời với một chủ đề cụ thể. Cập nhật thêm thông tin tại https://podcast.uxvn.org/
Episode details
Comments

Zoey Nguyen, Lead Product Designer ở Singapore, chia sẻ câu chuyện tự học UX và UI design với background Fine Art. Ngoài ra Zoey còn chia sẻ thêm về quyết định sabbatical leave của mình, cũng như câu chuyện gặp gỡ Dylan Field (Figma CEO).

Xem thêm về podcast tại podcast.uxvn.org